Inspiration

Jeg inspireres af musik, bl.a. det storladne hos J.S. Bach og de fine farveklange hos Miles Davis. Eller af lyrik f.eks. Walt Whitmans "Leaves Of Grass" og Tom Kristensens "Landet Atlantis". 
Materialerne er styrende. Et nyt hvidt lærred kræver en mere forsigtig og gennemtænkt skitse og malemåde, mens det at male på træplader giver mulighed for fra begyndelsen at skrabe, pudse og ridse for at bevare træets struktur som en del af billedet. På træ kan man eksperimentere med at anvende både akrylfarver, olie, tjære, bådlakker og cement for at opnå særlige virkninger.